บทความ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ลุงเมกเกอร์

ลุงเมกเกอร์ คืออะไร ?

ลุง คือ ผู้ผ่านประสบการณ์มากมายในการทำงาน โดยเริ่มต้นจากงานด้านการตรวจซ่อม และวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิคส์ ในโรงงานผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิคส์ และพัฒนาต่อในด้านการเขียนโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการผลิต ให้กับเครื่องจักรต่างๆ ในการวางอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ลงบนผิวงาน หลังจากนั้นได้สนใจด้านภาษาคอมพิวเตอร์ และ การพัฒนาเว็บไซต์ เพิ่มมากขึ้น โดยศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการอ่านหนังสือ และ เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต เช่น

ลุงเมกเกอร์
LungMaker – ลุงเมกเกอร์ 
  • OS – เริ่มจาก Windows 3.1 , OS/2 , Windows 95 , Windows 98 , Windows 2000 , Windows XP , Windows 7 , Windows 10
  • ภาษาคอมพิวเตอร์ – เริ่มจาก ภาษาเบสิก (BASIC) , Excel VBA , Visual Basic 4 – 6 , C/C++ , C# , Python , MicroPython
  • การพัฒนาเว็บไซต์ – เริ่มจาก ภาษา HTML 4 , ASP + Access , PHP + MySQL , ASP.NET + SQL Server ด้วย VB และ C#
  • CMS ระบบการจัดการเว็บไซต์ – เริ่มจาก SMF , osCommerce , WordPress , PrestaShop , LnwShop
  • แอพพลิเคชั่นมือถือ – เริ่มจาก Java + Eclipse , Android Studio , MIT App Inventor
  • เขียนเกม – เริ่มจาก Microsoft XNA , Python PyGame , Unity
  • ไมโครคอนโทรลเลอร์ / IDE – เริ่มจาก Arduino , ESP8266 , ESP32 , micro:bit / Arduino IDE , ESP-IDF , uPyCraft IDE
  • คอมพิวเตอร์จิ๋ว / OS – เริ่มจาก Orange Pi , Rapsberry Pi / Raspbian , Ubuntu
  • Library / Framework – เริ่มจาก OpenCV , Keras , TensorFlow / ROS (Robot Operating System)


เมกเกอร์ คือผู้สร้างสรรค์ที่แสวงหาทางแก้ “ปัญหา” โดยอาศัย “วัสดุอุปกรณ์” และ “กระบวนการ” โดยหัวใจของการเป็นเมกเกอร์นั้น ต้องสนุก มีความสุขที่ได้ทำ เมกเกอร์ต้องมีความอยากทำ อยากประดิษฐ์ อยากแก้ปัญหา และ อยากแบ่งปัน เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ดังนั้น ลุงเมกเกอร์ ก็คือลุงผู้สร้างสรรค์โปรเจค จากไมโครคอนโทรลเลอร์ ทดสอบแก้ไขตัวอย่างโปรเจคจากต่างประเทศ เช่น Arduino , ESP8266 , ESP32 , Raspberry เป็นต้น

อยากแบ่งปัน เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพื่อเป็นการขยายไอเดีย ขยายความรู้ เปิดโอกาสให้ผู้อื่น โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เผยแพร่ใน YouTube, Facebook, และเว็บไซต์แห่งนี้เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมดูเป็นต้นแบบและนำไปต่อยอดได้

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (อังกฤษ: Microcontroller มักย่อว่า µC, uC หรือ MCU) คือ อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเล็ก ซึ่งบรรจุความสามารถที่คล้ายคลึงกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยในไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รวมเอา ซีพียู, หน่วยความจำ และพอร์ต ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกัน โดยทำการบรรจุเข้าไว้ในตัวถังเดียวกัน

Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ Open Source ประเภทหนึ่ง ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม ระบบเครื่องมือวัดและควบคุมแบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ESP8266 คือโมดูล WiFi จากจีน ที่มีความพิเศษตรงที่ตัวมันสามารถโปรแกรมลงไปได้ ทำให้สามารถนำไปใช้งานแทนไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เลย และมีพื้นที่โปรแกรมที่มากถึง 4MB ทำให้มีพื้นที่เหลือมากในการเขียนโปรแกรมลงไป

ESP32 เป็นชิปไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต ที่มี WiFi และบลูทูธเวอร์ชั่น 4.2 ในตัว ซึ่งเป็นรุ่นต่อของชิปไอซี ESP8266 รุ่นยอดนิยม ผลิตโดยบริษัท Espressif จากประเทศจีน รองรับการเขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม Arduino IDE และรองรับไลบารี่ส่วนใหญ่ของ Arduino

Raspberry Pi คือ บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถเชื่อมต่อกับจอมอนิเตอร์ คีย์บอร์ด และเมาส์ได้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม หรือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะขนาดเล็ก