ROS2 – 3 ติดตั้ง Colcon เครื่องมือช่วยสร้าง ROS2

ติดตั้ง Colcon เครื่องมือช่วยสร้าง และ Build ROS2 รุ่น Foxy 1 : ทดสอบการทำงาน ROS2 เบื้องต้น ทดสอบการทำงาน ROS2 เบื้องต้น ตามขั้นตอนลิงค์ด้านล่าง ทดสอบการทำงาน ROS2 เบื้องต้น…

ROS2 – 2 ทดสอบการทำงาน ROS2 เบื้องต้น

เริ่มแรก เรากำลังจะทำการทดสอบ Node 2 อัน ที่เป็นเดโม มาพร้อมกับการติดตั้งอยู่แล้ว 1 คือ Node talker ที่ทำหน้าที่พูด โดยการสุ่มตัวเลข แล้วส่งตัวเลขนั้นออกไป และ 2 คือ Node listener ทำหน้าที่รับฟัง…

ติดตั้ง Ubuntu 20.04 บน Virtual Machine (VirtualBox)

Ubuntu คือระบบปฎิบัติการ Linux ชนิดหนึงซึ่ง ลีนุกซ์ (Linux) ก็เป็นระบบปฏิบัติการเช่นเดียวกับ Dos , Window หรือ Unix โดยลีนุกซ์นั้นจัดว่าเป็นระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ประเภทหนึ่ง โครงการ Ubuntu มีการออกรุ่นของระบบปฏิบัติการทุก 6 เดือน แต่ละรุ่นใช้เรียกโดยโค้ดเนม และเลขกำกับรุ่น…

การติดตั้ง Driver CH340G บน Windows 10

การติดตั้ง Driver CH340G บน Windows 10 สำหรับการติดต่อสื่อสารหรือจะอัปโหลดโปรแกรมลงบอร์ด PLC หรือบอร์ดอื่นๆ ที่ใช้ชิป USB to Serial CH340 หรือ CH340G นั้น บนระบบปฏิบัติการ Windows จำเป็นต้องติดตั้ง…

การใช้งานจอ LCD 1602 กับ Arduino Keyestudio PLUS

การใช้งานจอ LCD 1602 กับ Arduino บทความนี้ กล่าวถึงขั้นตอนการใช้งานจอ I2C LCD 1602 กับ Arduino Keyestudio PLUS โดยใช้ Character LCD เป็นจอที่แสดงผลเป็นตัวอักษรตามช่องแบบตายตัว เช่น จอ LCD…

การใช้งาน ATmega32 ภาษาซี กับ 7 Segment

การใช้งาน ATmega32 ภาษาซี กับ 7 Segment Seven Segment Display (SSD) เป็นอุปกรณ์แสดงผลแบบคลาสสิกสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลระดับล่าง 7 Segment คือหน้าจอแสดงผลตัวเลข – ตัวอักษร (ได้บางตัว) ที่มีหน้าจอทำมาจากการจัดวางหลอด LED ในแนวยาว…

โปรแกรมแรก VB.NET กับ Visual Studio 2015

โปรแกรมแรก VB.NET กับ Visual Studio 2015 ภาษา VB.NET ซึ่งได้รับการต่อยอดมาจากภาษายอดนิยมอย่าง VB6 นั่นเอง สิ่งสำคัญที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน VB.NET ก็คือความสามารถด้าน OOP (Object Oriented Programming: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ) ที่ได้รับการปรับปรุงจนเรียกได้ว่า…

โปรแกรมแรก ภาษาปาสคาล กับ Arduino

โปรแกรมแรก ภาษาปาสคาล กับ Arduino ตัวอย่างง่ายๆซึ่งจะใช้ช่องทางติดต่อการสื่อสารผ่านพอร์ทอนุกรม (Serial Port) จากคอมพิวเตอร์ไปที่ Arduino UNO R3 เพื่อทำการควบคุมการทำงาน เปิด/ปิด หลอดไฟ LED ที่เชื่อมต่อกับขา 13 ซึ่งมาพร้อมกับบอร์ดอยู่แล้ว โดยใช้ แอปพลิเคชั่นลาซารัส…

เปิดปิดไฟ LED ของ Arduino ด้วยภาษา C#

เปิดปิดไฟ LED ของ Arduino ด้วยภาษา C# ตัวอย่างง่ายๆซึ่งจะใช้ช่องทางติดต่อการสื่อสารผ่านพอร์ทอนุกรม (Series Port) จากคอมพิวเตอร์ไปที่ Arduino UNO R3 เพื่อทำการควบคุมการทำงาน เปิด/ปิด หลอดไฟ LED ที่เชื่อมต่อกับขา 13 ซึ่งมาพร้อมกับบอร์ดอยู่แล้ว…

โปรแกรมแรก C# กับ Visual Studio 2015

โปรแกรมแรก C# กับ Visual Studio 2015 สำหรับโปรแกรม Visual Studio นั้น เป็นโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหรือสร้างโปรแกรม ระบบต่างๆ บนฝั่ง Window หรือ Mobile เป็น IDE ตัวนึงที่รองรับ Project…

โปรแกรมแรก กับ Visual Studio 2019

โปรแกรมแรก กับ Visual Studio 2019 สำหรับโปรแกรม Visual Studio นั้น เป็นโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหรือสร้างโปรแกรม ระบบต่างๆ บนฝั่ง Window หรือ Mobile เป็น IDE ตัวนึงที่รองรับ Project ที่สร้างด้วยหลายๆภาษา…