การติดตั้งโปรแกรม STM32CubeIDE

STM32CubeIDE เป็นของบริษัท STMicroelectronics โดยปรับใช้ TrueSTUDIO IDE ของบริษัท Atolic ซอฟต์แวร์นั้นใช้ Eclipse (opensource) สำหรับทำหน้าที่เป็น IDE ร่วมกัน GNU C/C++ for Arm toolchain และ GDB-based debugger (opensource)

  • รวม STM32CubeMX มาด้วยในการติดตั้งใช้งาน และใช้สำหรับสร้างโค้ดเริ่มต้น (initial code generator) สำหรับ STM32 เช่น การสร้าง Startup file การสร้าง Linker script การเพิ่มไลบรารี เช่น HAL (Hardware Abstraction Layer) และ LL (Low-Level) API ในการเขียนโค้ด เป็นต้น
  • ใช้ได้สำหรับ Windows, Mac OS X and Linux (64-bit)
  • การพัฒนาโปรแกรม เน้น การใช้ C หรือ C++ และมี STM32 HAL เป็น API ในการเขียนโค้ด อาจมีการใช้ RTOS อย่างเช่น FreeRTOS ร่วมด้วย


ลิงค์ดาวโหลดในบทความใช้ Windows 10 เวอร์ชัน 64 บิต จึงเลือกใช้ STM32CubeIDE Windows Installer และ ในตัวอย่างเลือกเวอร์ชั่นเป็น 1.5

การติดตั้งโปรแกรม STM32CubeIDE

จากนั้น กรอกชื่อ นามสกุล และ อีเมล จากนั้นไปที่ อีเมล จะมีลิงค์ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง STM32CubeIDE คลิกที่ Download now


การติดตั้งโปรแกรม STM32CubeIDE
เมื่อดาวน์โหลดแล้วให้คลายซิป

การติดตั้งโปรแกรม STM32CubeIDE


คลิกไฟล์เพื่อติดตั้งโปรแกรม STM32CubeIDE

การติดตั้งโปรแกรม STM32CubeIDE

เลือกตามคำแนะนำของการติดตั้ง

การติดตั้งโปรแกรม STM32CubeIDE
การติดตั้งโปรแกรม STM32CubeIDE
การติดตั้งโปรแกรม STM32CubeIDE
การติดตั้งโปรแกรม STM32CubeIDE
การติดตั้งโปรแกรม STM32CubeIDE
การติดตั้งโปรแกรม STM32CubeIDE
การติดตั้งโปรแกรม STM32CubeIDE

เปิดโปรแกรมที่ shotcut ของ STM32CubeIDE


แสดงโปรแกรม STM32CubeIDE ที่ติดตั้งสำเร็จแล้ว