การติดตั้ง Driver CH340G บน Windows 10


สำหรับการติดต่อสื่อสารหรือจะอัปโหลดโปรแกรมลงบอร์ด PLC หรือบอร์ดอื่นๆ ที่ใช้ชิป USB to Serial CH340 หรือ CH340G นั้น บนระบบปฏิบัติการ Windows จำเป็นต้องติดตั้ง Driver สำหรับชิปตัวนี้ก่อน ไม่อย่างนั้น Windows จะไม่สามารถติดต่อกับบอร์ดตัวนั้นๆ ได้

ชิป CH340G


รายการอุปกรณ์


ขั้นตอนการทํางาน

1 : ตรวจสอบการติดตั้ง Driver CH340G

เชื่อมต่อสายระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ บอร์ด PLC หรือบอร์ดอื่นๆ

การติดตั้ง Driver CH340G บน Windows 10


แสดงตําแหน่งของชิป CH340G

ชิป CH340G


คลิกขวา ที่ Start เลือกไปที่ Device Manager

การติดตั้ง Driver CH340G บน Windows 10
ตรวจสอบไดร์เวอร์ ของ บอร์ด PLC หรือบอร์ดอื่นๆ

ไปที่ Ports (COM & LPT) จะพบ USB-SERIAL CH340 ในตัวอย่างเป็น (COM4) แสดงว่า คอมของเราได้ติดตั้ง Driver สำหรับชิป CH340G แล้ว และคอมพิวเตอร์ของเราสามารถ ติดต่อสื่อสารกับ บอร์ด PLC หรือบอร์ดอื่นๆ ได้แล้ว


แต่ถ้ายังไม่ได้ติดตั้ง Driver สำหรับชิป CH340G จะแสดง Other devices -> USB2.0-Ser! แสดงว่า คอมพิวเตอร์ของเรายังไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ บอร์ด PLC หรือบอร์ดอื่นๆ ได้ ให้ทำการ ติดตั้ง Driver CH340G ตามขั้นตอนต่อไป

การติดตั้ง Driver CH340G บน Windows 10


2 : ติดตั้ง Driver CH340G


ดาวน์โหลด Driver ได้ที่ :  http://www.lungmaker.com/driver/CH341SER.zip

ติดตั้ง Driver CH340G

คลายซิป ไปที่โฟลเดอร์ CH341SER

คลายซิป ไปที่โฟลเดอร์ CH341SER


คลิกที่ โฟลเดอร์ CH341SER

คลิกที่ไฟล์ SETUP


คลิกที่ INSTALL


รอจนกระทั่งขึ้น Driver install success! แล้วคลิก OK


แล้วปิดหน้าต่างลงไป


3 : กลับไปตรวจสอบการติดตั้ง Driver CH340G


ไปที่ Ports (COM & LPT) จะพบ USB-SERIAL CH340 ในตัวอย่างเป็น (COM4) แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของเราสามารถ ติดต่อสื่อสารกับ บอร์ด PLC หรือบอร์ดอื่นๆ ได้แล้ว