Month: June 2020

เพิ่มบอร์ด ATtiny85 , ATtiny84 ให้ Arduino IDE

เพิ่มบอร์ด ATtiny85 , ATtiny84 ให้ Arduino IDE AVR ATtiny เป็นตระกูลของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่พัฒนามาตั้งแต่ปี 1996 โดย Atmel ซึ่งได้มาจาก Microchip Technology ในปี 2559 สิ่งเหล่านี้ได้รับการดัดแปลงสถาปัตยกรรมฮาร์วาร์ด 8-bit…

การใช้งาน ATtiny85 ด้วย บอร์ด Arduino UNO

การใช้งาน ATtiny85 ด้วย บอร์ด Arduino UNO การใช้งาน ATtiny85 ด้วย บอร์ด Arduino UNO AVR เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นต่อมาที่มีการ พัฒนาต่อมาจาก MCS-51 โดยบริษัท ATMEL อัน เนื่องมาจากว่า MCS-51…

วิธีใช้ ESP8266 ESP-01 ปล่อย WiFi สร้างเครือข่าย WiFi

วิธีใช้ ESP8266 ESP-01 ปล่อย WiFi สร้างเครือข่าย WiFi โหมดการทำงานของ ESP8266 หนึ่งในคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่สุดของ ESP8266 คือไม่เพียง แต่เชื่อมต่อกับเครือข่าย WiFi ที่มีอยู่และทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ แต่ยังสามารถตั้งค่าเครือข่ายของตัวเอง เพื่อให้อุปกรณ์อื่น ๆ สามารถเชื่อมต่อโดยตรงและเข้าถึงได้โดยเว็บเพจ สิ่งนี้เป็นไปได้เพราะ…

ลงโปรแกรม ESP8266 ESP-01 ด้วย CP2102 USB

ESP8266 คือโมดูล WiFi จากจีน ที่มีความพิเศษตรงที่ตัวมันสามารถโปรแกรมลงไปได้ ทำให้สามารถนำไปใช้งานแทนไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เลย และมีพื้นที่โปรแกรมที่มากถึง 4MB ทำให้มีพื้นที่เหลือมากในการเขียนโปรแกรมลงไป ESP-01 เป็นโมดูลไร้สายขนาดเล็ก เชื่อมต่อกับ WiFi อีกทั้งยังสามารถลงโปรแกรมไปในตัวได้โดยไม่ต้องอาศัย Arduino หรือ MCU อื่น ๆ เนื่องจากชิป…

การใช้งาน ESP32 กับ Arduino IDE

การใช้งาน ESP32 เบื้องต้น และ โปรแกรมแรก กับ Arduino IDE ในบทความนี้จะเป็นการแนะนำการติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE ตั้งแต่ต้น ไปจนถึงการติดตั้งชุดพัฒนา Arduino core for ESP32 WiFi chip และ…

การใช้งาน ESP32 ด้วย ESP-IDF และ Eclipse IDE

การใช้งาน ESP32 ด้วย ESP-IDF และ Eclipse IDE บน Windows ESP-IDF เป็นชุดคอมไพล์เลอร์ ESP32 ที่พัฒนาโดยบริษัท Espressif ผู้ผลิตและออกแบบ ESP32 การพัฒนาโค้ด ESP32  สำหรับ Arduino…