Month: March 2021

โปรแกรมแรก กับ ATmega32 Board

โปรแกรมแรก กับ ATmega32 Board สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega328 เป็นไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ของบริษัท Atmel มีโครงสร้าง ภายในเป็นแบบ RISC (Reduced instruction set Computer) มีหน่วยความจำโปรแกรมภายในเป็นแบบแฟลช สามารถเขียน-ลบโปรแกรมใหม่ได้หลายครั้ง โปรแกรมข้อมูลเป็นแบบ In-System programmable…

โปรแกรมแรก กับ บอร์ด micro:bit

โปรแกรมแรก กับ บอร์ด micro:bit ในโลกของการเขียนโปรแกรม “Hello World” คือ คำที่นิยมใช้เวลาเริ่มเขียนโปรแกรมแรก (มักเป็นโปรแกรมง่ายๆ เพื่อทดสอบการทำงาน ว่าสามารถทำงานได้จริง) ในโลกของอิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นกัน “Hello World” ก็คือ การทำ “ไฟกระพริบ” ด้วยตัวอย่างโปรแกรมแรก กับ…

ภาษาแอสเซมบลี ปุ่มขัดจังหวะ interrupt

AVR ภาษาแอสเซมบลี #6 ปุ่มขัดจังหวะ interrupt

ภาษาแอสเซมบลี ปุ่มขัดจังหวะ interrupt อินเตอร์รัพท์ (Interrupt) คือการขัดจังหวะการทำงานของโปรแกรมปกติ เมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น ทำให้ซีพียูไปทำงานที่กำหนดไว้เมื่อเกิดอินเตอร์รัพท์ คำสั่ง Interrupt ใน ATtiny13 คือ การขัดจังหวะ คำสั่งนี้มีประโยชน์มาก โดยเมื่อ ATtiny13 ได้รับสัญญาณ Interrupt แจ้งเข้ามา…