Month: June 2021

ROS2 – 3 ติดตั้ง Colcon เครื่องมือช่วยสร้าง ROS2

ติดตั้ง Colcon เครื่องมือช่วยสร้าง และ Build ROS2 รุ่น Foxy 1 : ทดสอบการทำงาน ROS2 เบื้องต้น ทดสอบการทำงาน ROS2 เบื้องต้น ตามขั้นตอนลิงค์ด้านล่าง ทดสอบการทำงาน ROS2 เบื้องต้น…

ROS2 – 2 ทดสอบการทำงาน ROS2 เบื้องต้น

เริ่มแรก เรากำลังจะทำการทดสอบ Node 2 อัน ที่เป็นเดโม มาพร้อมกับการติดตั้งอยู่แล้ว 1 คือ Node talker ที่ทำหน้าที่พูด โดยการสุ่มตัวเลข แล้วส่งตัวเลขนั้นออกไป และ 2 คือ Node listener ทำหน้าที่รับฟัง…

ติดตั้ง Ubuntu 20.04 บน Virtual Machine (VirtualBox)

Ubuntu คือระบบปฎิบัติการ Linux ชนิดหนึงซึ่ง ลีนุกซ์ (Linux) ก็เป็นระบบปฏิบัติการเช่นเดียวกับ Dos , Window หรือ Unix โดยลีนุกซ์นั้นจัดว่าเป็นระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ประเภทหนึ่ง โครงการ Ubuntu มีการออกรุ่นของระบบปฏิบัติการทุก 6 เดือน แต่ละรุ่นใช้เรียกโดยโค้ดเนม และเลขกำกับรุ่น…

การติดตั้ง Driver CH340G บน Windows 10

การติดตั้ง Driver CH340G บน Windows 10 สำหรับการติดต่อสื่อสารหรือจะอัปโหลดโปรแกรมลงบอร์ด PLC หรือบอร์ดอื่นๆ ที่ใช้ชิป USB to Serial CH340 หรือ CH340G นั้น บนระบบปฏิบัติการ Windows จำเป็นต้องติดตั้ง…