► ESPlorer IDE

ESPlorer IDE เครื่องมือหลายแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนา ESP8266 จากผู้เขียน luatool รวมถึง LUA สำหรับ NodeMCU และ MicroPython นอกจากนี้ยังรองรับคำสั่ง AT

ESP8266 โปรแกรมแรก กับ ภาษา Lua

โปรแกรมแรก กับ ภาษา Lua Lua (ลัว) เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า พระจันทร์ เป็นส่วนขยายที่ถูกเขียนด้วยภาษาซีซึ่งเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมแบบ Lightweight คือ มีน้ำหนักเบา เพราะกินหน่วยความจำที่น้อย เหมาะกับการสร้างแอพบนมือถือ และมี Syntax ที่น้อยเช่นกัน รวมทั้งเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมแบบหลาย Lua…