► micro:bit

micro:bit (ไมโครบิท) คือ บอร์ดทดลองขนาดเล็ก (เพียง 4×5 ซม.) ที่ถูกออกแบบมา สำหรับการเรียนเขียนโปรแกรม วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ง่ายและสนุกสนาน เหมาะกับเด็กยุคดิจิตอล

โปรแกรมแรก กับ บอร์ด micro:bit

โปรแกรมแรก กับ บอร์ด micro:bit ในโลกของการเขียนโปรแกรม “Hello World” คือ คำที่นิยมใช้เวลาเริ่มเขียนโปรแกรมแรก (มักเป็นโปรแกรมง่ายๆ เพื่อทดสอบการทำงาน ว่าสามารถทำงานได้จริง) ในโลกของอิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นกัน “Hello World” ก็คือ การทำ “ไฟกระพริบ” ด้วยตัวอย่างโปรแกรมแรก กับ…