► C#

ภาษาซีชาร์ป (C# Programming Language) เป็นภาษาโปรแกรมแบบหลายโมเดล ที่ใช้ระบบชนิดข้อมูลแบบรัดกุม (strong typing) และสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงคำสั่ง การเขียนโปรแกรมเชิงประกาศ การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (แบบคลาส) และการเขียนโปรแกรมเชิงส่วนประกอบ

เปิดปิดไฟ LED ของ Arduino ด้วยภาษา C#

เปิดปิดไฟ LED ของ Arduino ด้วยภาษา C# ตัวอย่างง่ายๆซึ่งจะใช้ช่องทางติดต่อการสื่อสารผ่านพอร์ทอนุกรม (Series Port) จากคอมพิวเตอร์ไปที่ Arduino UNO R3 เพื่อทำการควบคุมการทำงาน เปิด/ปิด หลอดไฟ LED ที่เชื่อมต่อกับขา 13 ซึ่งมาพร้อมกับบอร์ดอยู่แล้ว…

โปรแกรมแรก C# กับ Visual Studio 2015

โปรแกรมแรก C# กับ Visual Studio 2015 สำหรับโปรแกรม Visual Studio นั้น เป็นโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหรือสร้างโปรแกรม ระบบต่างๆ บนฝั่ง Window หรือ Mobile เป็น IDE ตัวนึงที่รองรับ Project…

โปรแกรมแรก กับ Visual Studio 2019

โปรแกรมแรก กับ Visual Studio 2019 สำหรับโปรแกรม Visual Studio นั้น เป็นโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหรือสร้างโปรแกรม ระบบต่างๆ บนฝั่ง Window หรือ Mobile เป็น IDE ตัวนึงที่รองรับ Project ที่สร้างด้วยหลายๆภาษา…