การใช้งาน MicroPython กับ STM32 STM32F411CEU6

บทความนี้กล่าวถึงขั้นตอนการเขียนโปรแกรม วิธีการเขียนโค้ด MicroPython สำหรับ STM32 โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น STM32F411CEU6 ภายในมีตัวประมวลผลหรือซีพียู ARM Cortex-M4F หน่วยความจำ Flash 512 KB และ หน่วยความจำ SRAM 128 KB สามารถใช้ความถี่ในการทำงานของซีพียูได้สูงถึง…

การใช้งานบอร์ด STM32 STM32F411CEU6 กับ Arduino IDE

บอร์ด STM32 STM32F411CEU6 ผลิตในประเทศจีน โดย WeAct Studio ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น STM32F411CEU6 ภายในมีตัวประมวลผลหรือซีพียู ARM Cortex-M4F หน่วยความจำ Flash 512 KB และ หน่วยความจำ SRAM 128…

การใช้งาน MPLAB-X IDE กับ Arduino UNO

บทความนี้กล่าวถึงขั้นตอนการเขียนโปรแกรม โค้ดภาษา C ให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno (ATmega328P) ด้วย MPLAB-X IDE การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เช่น Uno / Nano ปรกติก็มี Arduino IDE เป็นซอฟต์แวร์ให้เลือกใช้งานกัน…

การติดตั้ง MPLAB-X IDE และ XC8 Compiler

บทความนี้กล่าวถึงขั้นตอนการใช้งานติดตั้ง MPLAB-X IDE และ XC8 Compiler ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์พัฒนางานด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ของค่ายไมโครชิพ (Microchip) แต่เนื่องจากว่า บริษัท Atmel ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Microchip ไปแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 ดังนั้น MPLAB-X IDE จึงเป็นตัวเลือกใหม่สำหรับนักพัฒนา…

การใช้งาน GPS โมดูล กับ STM32 รุ่น STM32F407VET6

บทความนี้ กล่าวถึงขั้นตอนการใช้งาน โมดูล GPS รุ่น GY-NEO6MV2 NEO-6M กับ STM32 รุ่น STM32F407VET6 โดยใช้การสื่อสารกันผ่านพอร์ตอนุกรมแบบ UART และแสดงผล ละติจูด , ลองจิจูด ที่จอ LCD 16×2…

การใช้งานจอ LCD 16×2 กับ STM32 รุ่น STM32F407VET6

บทความนี้ กล่าวถึงขั้นตอนการใช้งานจอ LCD 16×2 กับ STM32 รุ่น STM32F407VET6 โดยใช้ Character LCD เป็นจอที่แสดงผลเป็นตัวอักษรตามช่องแบบตายตัว เช่น จอ LCD ขนาด 16×2 หมายถึงใน 1 แถว…

การใช้งานบอร์ด STM32 STM32F407VET6 กับ Arduino IDE

STM32F407VET6 STM32 เป็นชิปที่สร้างโดย STMicroelectronics ภายในใช้ CPU ARM 32bit Cortex – M4 ซึ่งออกแบบมาเพื่อไมโครคอนโทรลเลอร์โดยเฉพาะ ความถี่ CPU สูงสุด 168MHz มีรอม 64KB และ SRAM…

การติดตั้งไดร์เวอร์ ST-Link V2 (Windows 10)

ST-Link V2 เป็นอุปกรณ์พิเศษที่พัฒนาโดย ST สำหรับการดีบักและการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ของชุด STM32 เนื่องจากไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32 ถูกสร้างขึ้นบน ARM Cortex ซึ่งมีอินเตอร์เฟสการดีบัก SWD อุปกรณ์ ST-Link ช่วยให้คุณสามารถอัพโหลดโปรแกรมและดีบักไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM-Cortex 32 บิตอื่น ๆ…

สถานีตรวจวัดอากาศ ATtiny85 ด้วย DHT22

สถานีตรวจวัดอากาศ ATtiny85 หรือ Weather Station ทำหน้าที่หลัก คือ วัดและตรวจสอบสภาพอากาศ ผ่านเครื่องวัดต่างๆ เช่น เซนเซอร์ DHT22 โมดูลเซนเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิในตัวเดียว ใช้ไฟเลี้ยง 3 V – 5.5 V แล้วนำมาประมวลผล…

การใช้งานเครื่องโปรแกรม AVR USBasp

การใช้งาน ATtiny85 ด้วย เครื่องโปรแกรม AVR รุ่น USBasp การใช้งาน ATtiny85 ด้วย เครื่องโปรแกรม AVR รุ่น USBasp AVR เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นต่อมาที่มีการ พัฒนาต่อมาจาก MCS-51 โดยบริษัท ATMEL อัน…

การใช้งานจอ OLED Display SSD1331 ด้วย ATtiny85

ไลบรารีกราฟิกสี (Colour Graphics Library) นี่คือไลบรารีกราฟิกสีขนาดเล็กสำหรับจอแสดงผล OLED Colour SPI 96×64 ที่ใช้ ชิปไดรเวอร์ SD1331 ซึ่งช่วยให้คุณสามารถพล็อตจุดเส้นเติมสี่เหลี่ยมและเปิดและข้อความที่มีอักขระขนาดเล็กหรือใหญ่: การใช้งานจอ OLED Display SSD1331 ด้วย ATtiny85 OLED Display…

การติดตั้งโปรแกรม GX Works2 สำหรับเขียน PLC

ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมตามมาตรฐาน IEC 1131-3 กำหนดไว้ 5 ภาษา คือ LD (Ladder diagram), FBD (Function block diagram), IL (Instruction list), ST(Structure…

หรี่ความสว่างหลอดไฟ LED ด้วย ATtiny85 PWM

ATtiny85 PWM หรี่ความสว่างหลอดไฟ LED พื้นฐาน ATtiny85 PWM ATtiny85 ช่วยให้เราสามารถสร้างเอาท์พุทแบบอะนาล็อกโดยใช้ PWM (Pulse Width Modulation) ATtiny85 มีตัวจับเวลา 2 ตัว ที่สามารถใช้เพื่อสร้างสัญญาณ PWM คือ…

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ATtiny85 และ การใช้งานขาต่างๆ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ATtiny85 และ การใช้งานขาต่างๆ ในบทความนี้จะกล่าวถึงทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ ATtiny85, pinout, คำอธิบายพิน, คุณสมบัติหลัก, บล็อกไดอะแกรมและการนำไปใช้งาน ของโมดูลนี้และสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ Attiny85 มันเป็นหมวดหมู่ของไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งเหมือนกับบอร์ด Arduino แต่มีความแตกต่างบางอย่างที่มีจำนวนอินพุตและเอาต์พุต pinout หน่วยความจำขนาดน้อยกว่า โมดูลนี้มีให้ในรูปแบบของไอซี (IC) หรือ…