ATtiny13

ภาษาแอสเซมบลี ปุ่มขัดจังหวะ interrupt

AVR ภาษาแอสเซมบลี #6 ปุ่มขัดจังหวะ interrupt

ภาษาแอสเซมบลี ปุ่มขัดจังหวะ interrupt อินเตอร์รัพท์ (Interrupt) คือการขัดจังหวะการทำงานของโปรแกรมปกติ เมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น ทำให้ซีพียูไปทำงานที่กำหนดไว้เมื่อเกิดอินเตอร์รัพท์ คำสั่ง Interrupt ใน ATtiny13 คือ การขัดจังหวะ คำสั่งนี้มีประโยชน์มาก โดยเมื่อ ATtiny13 ได้รับสัญญาณ Interrupt แจ้งเข้ามา…

AVR ภาษาแอสเซมบลี #5 ควบคุมความสว่าง LED ด้วย PWM

ภาษาแอสเซมบลี ควบคุมความสว่าง LED ด้วย PWM จนถึงตอนนี้เราใช้ไฟ LED กะพริบ ตอนนี้เรากะพริบต่อไป แต่ด้วยความถี่สูง ด้วยการกะพริบนั้นเราจะเปลี่ยนมาควบคุมความสว่างของหลอดไฟ LED และนี่เป็นลักษณะเชิงเส้นที่แน่นอน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโหมด PWM ของตัวจับเวลา การมอดูเลตความกว้างพัลส์ PWM หมายถึงการมอดูเลตความกว้างของพัลส์ ในการทำเช่นนี้ตัวจับเวลาในการรีสตาร์ทตั้งค่าหรือล้างเอาต์พุต…

AVR ภาษาแอสเซมบลี #4 ไฟกระพริบ ด้วย Timer

ภาษาแอสเซมบลี ไฟกระพริบ ด้วย Timer ในบทความนี้จะโบกมือลาให้กับการนับลูปที่ยาวและน่าเบื่อ เราปล่อยให้ตัวจับเวลาภายในทำหน้าที่ในการนับให้เป็นอิสระจากการดำเนินการของโปรแกรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์จับเวลา ตัวจับเวลาในตัว (exact: timer/counter, TC0) เป็นส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ภายในที่ใช้บ่อยที่สุด ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบที่หลากหลายจึงมีโหมดต่างๆมากมายขึ้นอยู่กับความต้องการของเรา เราจะใช้ตัวจับเวลาในการอธิบายในภายหลังดังนั้นในการอธิบายครั้งต่อไปเราจะใช้ตัวจับเวลานี้ในโหมดต่างๆเพื่อควบคุม LED อุปกรณ์ AVR ที่แตกต่างกันมีตัวนับจำนวนที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้มีชื่อว่า TC0, TC1…

AVR ภาษาแอสเซมบลี Blink ไฟกระพริบ LED

AVR ภาษาแอสเซมบลี #3 Blink ไฟกระพริบ LED

AVR ภาษาแอสเซมบลี Blink ไฟกระพริบ LED บทความนี้ จะกล่าวถึงการทำให้ LED ที่อยู่เชื่อมต่ออยู่ที่ ขา PB0 ของ ATtiny13 ให้กระพริบได้ ด้วยการหน่วงเวลา หรือเว้นระยะ ในการ เปิดไฟ LED ซึ่งพื้นฐานของการสลับพอร์ตเอาต์พุตได้อธิบายไว้แล้วในบทความก่อนหน้านี้ว่า:…

AVR ภาษาแอสเซมบลี โปรแกรมแรก

AVR ภาษาแอสเซมบลี #2 โปรแกรมแรก เปิดไฟ LED

AVR ภาษาแอสเซมบลี โปรแกรมแรก เปิดไฟ LED ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATtiny13 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATtiny13 มี 8 ขา ซึ่งสามารถใช้เป็นขา GPIO (General Purpose Input / Output) ได้…

โปรแกรมแรก ATtiny13 กับ Arduino IDE

โปรแกรมแรก ATtiny13 กับ Arduino IDE การจะทำให้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATtiny13 ใช้งานกับ Arduino IDE ได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมี Bootloader ก่อน ซึ่งเจ้า Bootloader นี่มันคือ firmware ที่ทำหน้าที่ช่วยในการ…