ESP8266 ESP-01

วิธีใช้ ESP8266 ESP-01 ปล่อย WiFi สร้างเครือข่าย WiFi

วิธีใช้ ESP8266 ESP-01 ปล่อย WiFi สร้างเครือข่าย WiFi โหมดการทำงานของ ESP8266 หนึ่งในคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่สุดของ ESP8266 คือไม่เพียง แต่เชื่อมต่อกับเครือข่าย WiFi ที่มีอยู่และทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ แต่ยังสามารถตั้งค่าเครือข่ายของตัวเอง เพื่อให้อุปกรณ์อื่น ๆ สามารถเชื่อมต่อโดยตรงและเข้าถึงได้โดยเว็บเพจ สิ่งนี้เป็นไปได้เพราะ…

ลงโปรแกรม ESP8266 ESP-01 ด้วย CP2102 USB

ESP8266 คือโมดูล WiFi จากจีน ที่มีความพิเศษตรงที่ตัวมันสามารถโปรแกรมลงไปได้ ทำให้สามารถนำไปใช้งานแทนไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เลย และมีพื้นที่โปรแกรมที่มากถึง 4MB ทำให้มีพื้นที่เหลือมากในการเขียนโปรแกรมลงไป ESP-01 เป็นโมดูลไร้สายขนาดเล็ก เชื่อมต่อกับ WiFi อีกทั้งยังสามารถลงโปรแกรมไปในตัวได้โดยไม่ต้องอาศัย Arduino หรือ MCU อื่น ๆ เนื่องจากชิป…