uPyCraft IDE

โปรแกรมแรก กับ ESP32 MicroPython ด้วย uPyCraft IDE

โปรแกรมแรก Blink กับ ESP32 MicroPython ด้วย uPyCraft IDE โปรแกรมแรกของ การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์มักจะเป็น Blink ไฟกะพริบ ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการเขียนภาษาโปรแกรมต่างๆ เพราะฉะนั้นโดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว มักจะใช้ในการตรวจสอบว่าเขียนภาษาโปรแกรมได้ถูกต้องหรือระบบมีการประมวลผลที่ถูกต้อง และมักถูกใช้เป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดในการแสดงผลลัพธ์ของการเขียนโปรแกรม โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ 1 : อุปกรณ์ที่ใช้…

ติดตั้ง Firmware MicroPython บน ESP32 ด้วย uPyCraft IDE

MicroPython นั้นเป็นการจับเอา Python3 มาทำให้มีขนาดกระทัดรัดและมีประสิทธิภาพ โดยจะมีชุดไลบรารีมาตรฐานของ Python ขนาดเล็กที่ถูกปรับแต่งให้สามารถใช้งานบนไมโครคอนโทรลเลอร์และสภาวะแวดล้อมการทำงานที่จำกัดได้อย่างเหมาะสม การติดตั้ง MicroPython Firmware บน ESP32 มีขั้นตอนดังนี้ 1 : ติดตั้ง Python 3.7.X ก่อนการติดตั้ง uPyCraft…