โปรแกรมแรก C# กับ Visual Studio 2015


สำหรับโปรแกรม Visual Studio นั้น เป็นโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหรือสร้างโปรแกรม ระบบต่างๆ บนฝั่ง Window หรือ Mobile เป็น IDE ตัวนึงที่รองรับ Project ที่สร้างด้วยหลายๆภาษา เช่น C, C++ , C#, Python , GO โดยมีส่วนเสริมหรือ Extension ที่สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมภายหลังได้ Visual Studio มีหลาย Editions โดยแต่ล่ะ Edition ก็จะต่างกันไม่มาก โดยตัวอย่างจะเลือกใช้ Visual Studio 2015 Enterprise

ขั้นตอนการทํางาน


1 : ติดตั้ง Visual Studio 2015


ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Visual Studio 2015 Enterprise ได้ที่ :


การติดตั้งเหมือนกับโปรแกรมทั่วๆไป


คลายซิป แล้วคลิกที่ไฟล์ vs_enterprise เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม


คลิก Install


คลิก LAUNCH2 : สร้างโปรเจคสำหรับเขียนโค้ดภาษา C#


สวัสดีชาวโลก (Hello World) คือ คำง่าย ๆ สำหรับการเขียนโปรแกรมแรกของโปรแกรมเมอร์ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่ทำการแสดงผลคำว่า “Hello world” หรือเฮลโลเวิลด์ “Hello, world!”(ตามหลักภาษาอังกฤษ) บนอุปกรณ์แสดงผล ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการเขียนภาษาโปรแกรมต่างๆ เพราะฉะนั้นโดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว มักจะใช้ในการตรวจสอบว่าเขียนภาษาโปรแกรมได้ถูกต้องหรือระบบมีการประมวลผลที่ถูกต้อง และมักถูกใช้เป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดในการแสดงวากยสัมพันธ์การเขียนโปรแกรม

เริ่มสร้างโปรเจคโดย ไปที่ File -> New -> Project…


ไปที่ Visual C# -> Windows Form Application ตั้งชื่อโปรเจค เป็น HelloWorld -> OK


หน้าตาเริ่มต้นของ Visual Studio 2015 ในการเขียนโปรแกรมด้วย C#


คลิกที่ Toolbox ตามด้วย Auto Hide


เพื่อให้ Toolbox แสดงไว้ที่หน้าจอด้านนี้เสมอ


ไปที่ Common Controls ลาก Label จาก Toolbox ไปยัง Form1


และ ลาก Button จาก Toolbox ไปยัง Form1


เลือกไปที่ Pointer และคลิกที่ปุ่ม button1


จะมีแท็ป Form1.cs เพิ่มเข้ามา ซึ่งส่วนนี้มีไว้สำหรับเขียนโค้ด


เขียนโค้ด ถ้าที่ button1 ถูกคลิก ดังนี้

label1.Text = "Hello world";คลิก Save All


ทดสอบการทำงานโดย ไปที่ Debug ->Start Debugging


Visual Studio 2015 จะแสดง Form1 แล้วทดสอบคลิกที่ปุ่ม button1


ที่ label1 เปลี่ยนข้อความ จาก label1 เป็น Hello world แสดงว่าโปรแกรมแรกของคุณสำเร็จแล้ว