► Visual Studio IDE

Visual Studio คือ Integrated Development Environment พัฒนาขึ้นโดยไมโครซอฟต์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชัน และ เว็บเซอร์วิซ ระบบที่รองรับการทำงานนั้น มี ไมโครซอฟต์ วินโดวส์ พ็อคเกตพีซี Smartphone และ เว็บเบราว์เซอร์

โปรแกรมแรก VB.NET กับ Visual Studio 2015

โปรแกรมแรก VB.NET กับ Visual Studio 2015 ภาษา VB.NET ซึ่งได้รับการต่อยอดมาจากภาษายอดนิยมอย่าง VB6 นั่นเอง สิ่งสำคัญที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน VB.NET ก็คือความสามารถด้าน OOP (Object Oriented Programming: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ) ที่ได้รับการปรับปรุงจนเรียกได้ว่า…

เปิดปิดไฟ LED ของ Arduino ด้วยภาษา C#

เปิดปิดไฟ LED ของ Arduino ด้วยภาษา C# ตัวอย่างง่ายๆซึ่งจะใช้ช่องทางติดต่อการสื่อสารผ่านพอร์ทอนุกรม (Series Port) จากคอมพิวเตอร์ไปที่ Arduino UNO R3 เพื่อทำการควบคุมการทำงาน เปิด/ปิด หลอดไฟ LED ที่เชื่อมต่อกับขา 13 ซึ่งมาพร้อมกับบอร์ดอยู่แล้ว…

โปรแกรมแรก C# กับ Visual Studio 2015

โปรแกรมแรก C# กับ Visual Studio 2015 สำหรับโปรแกรม Visual Studio นั้น เป็นโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหรือสร้างโปรแกรม ระบบต่างๆ บนฝั่ง Window หรือ Mobile เป็น IDE ตัวนึงที่รองรับ Project…

โปรแกรมแรก กับ Visual Studio 2019

โปรแกรมแรก กับ Visual Studio 2019 สำหรับโปรแกรม Visual Studio นั้น เป็นโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหรือสร้างโปรแกรม ระบบต่างๆ บนฝั่ง Window หรือ Mobile เป็น IDE ตัวนึงที่รองรับ Project ที่สร้างด้วยหลายๆภาษา…