ติดตั้ง Colcon เครื่องมือช่วยสร้าง และ Build ROS2 รุ่น Foxy

1 : ทดสอบการทำงาน ROS2 เบื้องต้น


ทดสอบการทำงาน ROS2 เบื้องต้น ตามขั้นตอนลิงค์ด้านล่าง


2 : ติดตั้ง Colcon


เริ่มการติดตั้งโดย เปิด Terminal (เทอร์มินัล)

ติดตั้ง ROS2 Foxyใช้คำสั่ง

sudo apt install python3-colcon-common-extensions


ตอบ y

cd /usr/share/colcon_argcomplete/hook/

ls

gedit ~/.bashrc


เปิดไฟล์ .bashrc ขึ้นมา


เพิ่มบรรทัดที่ 120 ด้วยคำสั่ง source ตามด้วย /usr/share/colcon_argcomplete/hook/


ตามด้วย colcon-argcomplete.bash


บรรทัดที่ 120 จะได้คำสั่งดังนี้

source /usr/share/colcon_argcomplete/hook/colcon-argcomplete.bash


คลิก Save ก็พร้อมที่จะทำงานในขั้นตอนต่อไป